Biz hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Hebei Trade Wind Co., Ltd.”1995-nji ýylda döredilenleriň biriilkinji eksport edijiler we tebigy daş öndürijilerAşhana gap-gaçlary, öý goşlary we saçak önümleri, şeýle hem mermer,granit we şifer önümleri.20 ýyldan gowrak hünärmenimiz barher dürli mermer çig mal we pestle, granit heýkeli we pestle, mermer peýnir tagtasy, kenar, plasemat, mermer togalanýan kagyz, polotensa saklaýjy, kesiş tagtasy, viski daşy we ş.m. üçin önümçilik tejribesi…

Adamlaryň durmuşyny döredýän we baýlaşdyrýan daş önümlerini dizaýn etmäge, öndürmäge we paýlamaga çalyşýarys.Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri üpjün etmek üçin standart önümçilik we doly hil gözegçilik ulgamy bar.
Şeýle hem, nusgalaryňyza görä dürli önüm öndürip bileris.Highokary hilli we amatly bahadan talap edýäris.Bulardan başga, iň gowy OEM hyzmatyny hödürleýäris.Geljekde özara ösüş üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin OEM sargytlaryny we müşderilerini mähirli garşylaýarys.

img (1)
img (2)

Önümlerimiz we hyzmatlarymyz, esasanam Europeewropada we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda sarp edijiler we müşderiler tarapyndan ykrar edildi.Daşary ýurtly müşderiler tarapyndan gowy baha berildi.

ISO9001 & OHSAS18001 şahadatnamasyny, öz zawodymyz BSCI & Sedex Audit-den geçdik.

Önümçilik kuwwaty

Zawodymyz her aý 20 töweregi konteýner, 30,000 pc minom we pestle, 100,000pcs coaster, 50,000pcs plasemat gutaryp biler.

Müşderileriň intellektual eýeçiligini goramaga uly ähmiýet berýäris we “VSTONE” söwda belligimizi hasaba aldyk.

logo

Indiki maksadymyz, ajaýyp müşderi hyzmatyny, çeýeligi we has uly bahany hödürläp, her bir müşderiniň garaşyşlaryndan ýokary bolmakdyr.Umuman aýdanymyzda, müşderilerimiz bolmasa biz ýok;bagtly we doly kanagatlandyrylan müşderiler bolmasa, şowsuz bolarys.

Häzirki wagtda satuw ulgamymyz yzygiderli ösýär, Haýsydyr bir önüm bilen gyzyklanýan bolsaňyz, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Nearakyn wagtda siziň bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.