Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1.Siz öndüriji ýa-da söwdagärmi?

Öndüriji we söwdagär.

2. Siz nirede ýerleşýärsiňiz?

Hytaýyň Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäheri

3.Siziň degişli şahadatnamaňyz barmy?

Hawa.ISO9001 & OHSA18001 şahadatnamasyny berdik.
Öz zawodymyz BSCI & Sedex Audit-den geçdi.

4. Mugt nusga hödürleýärsiňizmi?

Käbir nusgalar mugt, käbir nusgalar mugt.

5. Gowşuryş wagtyňyz barada.

Mysal: 7 günüň içinde
Köpçülikleýin önümçilik: gowşuryş möhleti goýum alandan 30 gün soň we ähli dizaýn tassyklanýar.

Haryt kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

6.Sizleşdirilen kabul edýärsiňizmi?

Hawa, dizaýnyňyzy we mukdaryňyzy bize iberiň.

7. Sizde QC topary barmy?

Hawa, 10-dan gowrak QC işgäri bolan professional QC toparymyz bar.

8. MOQ näme?

MOQ-ymyz, adatça, 300pcs / toplum bolup, dürli materiallara we stillere baglydyr.

9. Önüm aýratynlygy

H3ff93aaac1084ed088d1a58b81bbbc1d4

10. Önümi nädip gaplamaly?

how do you pack