Qualityokary hilli mermer tegelek daş peýnir kesmek tagtasy aşhana kesiş tagtasy

Gysga düşündiriş:

KITÇEN ÜÇIN ELEGANT TOUCH - VSTONE mermer peýnir kesmek tagtalary 100% premium mermerden çylşyrymly elde ýasalan.Mermer reňkdäki we reňkdäki üýtgeşiklikler her tagtany özboluşly sungat eserine öwürýär.Highokary hilli, çylşyrymly we häzirki zaman ak mermer dizaýnyna eýe.Islendik pursat üçin gözellik, her bir eser özboluşlydyr!

WERSATILE MARBLE Tagtasy - 12 ″ mermerli peýnir tagtamyz diňe bir peýnir, panjara etleri, miweler ýa-da iýmit önümleri üçin däl-de, eýsem aşhanada doly işleýän tagta ýa-da küýzeler üçin uly gämi hökmünde ulanyp bilersiňiz, gaplar, küýzeler we gaplar we ş.m. Aşakda ýüzleriňizi goramak üçin köpük aýaklary bar.

IER GOWY SOWGAT - Onuň özboluşly dizaýny, peýnir tagtamyzy maşgalaňyz we dostlaryňyz üçin ajaýyp sowgat edýär.Islendik pursat üçin ajaýyp örtülip bilner;öý hojalygy, toý sowgatlary, doglan günler, Ro Christmasdestwo, ýubileýler, dynç alyşlar ýa-da ýylyň islendik wagty üçin.Önümiňizi ýakynlaryňyz üçin goraň!

Zawod WHOLESALE - Biz asyl öndürýän zawod.Biz bilen müşderileriň arasynda başga bölek ýok.Zawoddan satyn almak iň gowy bahany we hilini alar.Mundan başga-da, goşmaça tölegsiz ýöriteleşdirilen önümi kabul edýäris!Bir gezeklik iş gözlemeýäris.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri zawodymyza baryp, uzak möhletli gatnaşyk gözleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Görnüşi:
Bloklary kesmek, mermer tegelek plasemat / kesmek tagtasy
Gaplamak:
Peke bölek paket
Şekil:
Tegelek
Şahadatnama:
LFGB, Sgs, BS6748, SEDEX, BSCI, ISO9001, ISO45001
Aýratynlyk:
Durnukly
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
VSTONE
Model belgisi:
18029
Material:
Mermer
Haryt ölçegi:
Dia30X1.3CM
Reňk:
Ak çal; goýy çal; ak; gara; goýy ýaşyl; açyk ýaşyl; mämişi
MOQ:
300 set
Ulanylyşy:
aşhana gap-gaçlary, gap-gaçlar
Bukja:
Kart ýeňi; Reňk gutusy, Goňur guty
Gaplamak we eltip bermek
Port
Szangang, Hytaýyň islendik porty
Gurşun wagty:
Mukdary (bölekler) 1 - 500 501 - 2000-nji ýyllar > 2000
Est.Wagt (günler) 25 35 Gepleşik geçirmek
Haryt maglumatlary

Tebigy mermer tegelek plasemat /

kesmek tagtasy
Tebigy mermer hudaýyň sowgady. Tebigy material, şonuň üçin iki bölek birmeňzeş bolmaz. Tebigy mermeriň ajaýyp we üýtgeşik, owadan we nepis, ýyly we kaşaň, çydamly we amaly ýaly köp artykmaçlyklary we aýratynlyklary bar.Şeýle hem, FDA, LFGB synagyndan geçip biler. Şonuň üçin saçak gaplarynda, aşhana gap-gaçlarynda we öý enjamlarynda giňden ulanylýar. Gözel durmuşymyzy baýlaşdyryň we bezäň.Tebigy mermerden hil we nusgawy durmuş.
Jikme-jiklikler
Tebigy material, şonuň üçin iki bölek birmeňzeş bolmaz.
Jaýlanan ýüz,tekiz gyrasy dizaýn, has owadan wearassalamak has aňsat.
Easyeňil ýerleşdirmek üçin aşagyndaky süýşmeýän aýak pad.
Meňzeş stiller
Şahadatnamalar

  • Degişli önümler