Bürünçden ýasalan öý peýnir hyzmat ediş tagtasy bilen iň oňat mermer daş kesiş tagtasy

Gysga düşündiriş:

- Bu mermer daş kesiş tagtasy, mermer we örtülen bürünç çyzyklar bilen döwrebap bogem dizaýnyny hödürleýär, bu kesiş tagtasyny ajaýyp stiliň we köpugurlylygyň ajaýyp utgaşmasy edýär.

- Daş kesiş tagtasy goşmaça jikme-jiklikler üçin altyn örtülen zolaklar bilen arassa tebigy mermerden ýasalýar.

- Kesiji tagta iýmit üçin ygtybarly we peýnir tabaklary, panjara plitalary we dürli işdäaçarlar üçin ajaýyp esas döredýär;ulanylmaýan wagty aşhana bezegi üçin ekran bölegi bolup hyzmat edýär.Iýmit synag şahadatnamasyny berip bilerdik.

- Tagtanyň üstü tebigy mermerdir.Iýmitiň salkyn bolmagyna kömek edýär we aşaky EVA-padler stoluň ýüzüne zeper ýetmeginiň öňüni alýar we süýşmeginiň öňüni alýar.El ýuwmak maslahat berilýär

- Mermer siňdirilmeýänligi sebäpli, arassalamak aňsat.Diňe çygly mata ulanyp, täze ýaly arassa bolup bilerdi.

- Tagtanyň diametri goşmaça zarýadsyz düzülip bilner.

- MOQ kiçi telekeçilik üçin gaty amatly.Önümlerimiziň birnäçe görnüşini bron etmek isleseňiz, mukdaryna çeýe bolup bileris.

- Zawodyň gönüden-göni lomaý satuwy, bahalary we hilini güýçlendirýär.Biz ökde hünärmentçilik kärhanasy we köp ýyllyk eksport tejribämiz bar.Halkara öý enjamlary kompaniýasy we kiçi telekeçilik bilen işleýäris.Eger gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Nahar önümleriniň görnüşi:
Tagamlar we tabaklar
Nusga görnüşi:
Custöriteleşdirilen
Plastinanyň görnüşi:
Tabak nahary
Şekil:
Tegelek
Mukdary:
1
Material:
tebigy mermer, tebigy mermer
Şahadatnama:
LFGB, Sgs, LFGB, BS6748, SEDEX, BSCI, ISO9001, ISO45001
Aýratynlyk:
Durnukly
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
VSTONE
Model belgisi:
17014
görnüşi:
mermer peýnir tagtasy
Haryt ölçegi:
Dia30x1.3cm
Reňk:
Ak ýa-da gara
MOQ:
300 sany
Ulanylyşy:
saçak we aşhana gap-gaçlary
Bukja:
bukjany gysmak, kartoçka ýeňi, reňk gutusy, goňur guty
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary
goňur guty ýa-da reňk gutusy
Port
Sinang, Hytaýyň beýleki portlary
Gurşun wagty:
Mukdary (bölekler) 1 - 500 501 - 2000-nji ýyllar > 2000
Est.Wagt (günler) 30 45 Gepleşik geçirmek
Haryt maglumatlary
Önümiň ady
Ak mermer tegelek peýnir tagtasy, mis zolaklary bilen kesilen tagta
Material
Tebigy mermer
Reňk
Ak
Ölçegi
Dia30x1.3cm
Gaplamak
kartoçka ýeňi, reňk gutusy, goňur guty, .etc
MOQ
300 sany
Şahadatnama
FDA, LFGB, BS6748, SEDEX, BSCI, ISO9001, ISO45001
Jikme-jiklikler
Tebigy mermer hudaýyň sowgady. Tebigy material, tebigy taýdan emele gelen dokma, birmeňzeş boljak iki bölek ýok.
FDA ýa-da LFGB iýmit synaglaryndan geçip biler.


Diňe örtülen mis zolak bilen örtülen tekiz ýüz, diňe bir amaly däl, eýsem owadan.
H3e64654a7d9342daba407a567bab8542d
EVA süýşmeýän ýassyklar

Aragatnaşygyň üstüni has gowy gorap we sürtülmäni azaldyp biler, şeýle hem her bölek derejesini saklap biler.
Şahadatnamalar
Meňzeş stiller

  • Degişli önümler