Tebigy çal mermer daşdan ýasalan aşhana we aşhana ysly zatlary üçin ýylmaýjy ýylmaýjy kubok şekilli kiçi göwrüm

Gysga düşündiriş:

- Kiçijik ululykdaky bu mermerden ýasalan pest we 100% hakyky tebigy mermerden ýasalýar.Howanyň içini, esasanam sürtülmäni güýçlendirmek üçin, pestiň kellesi ýaly çişirýäris.Şonuň üçin ol ysly zatlary ýa-da dermanlary has aňsat üwürip we ezip biler.Uzyn mör-möjek tutmak ýa-da tutmak has aňsatlaşdyrýar, energiýa ýitgisini azaldýar.

- Mermerden ýasalan tebigy reňkleriň üýtgemegi sebäpli her bir mermer çeňňek we pestle toplumy özboluşly bar.Şeýlelik bilen alýan hakyky önümleriň gurluşy web sahypasyndaky suratlardan tapawutly bolup biler.Howanyň daşy gowy ýalpyldawuk we owadan we ýalpyldawuk görünýär.Bu toplum dürli bezeg stilleri bolan islendik aşhana laýyk bolup biler.Aşhana klassiki atmosfera goşup biler.

- Howanyň düýbünde, ulanylanda süýşmezligi ýa-da pese gaçmazlygy üçin 4 sany süýşmeýän pad ýasaýarys.Şeýle hem, taýagyň üstüni çyzman gorap biler.

- Ony kran suwy we çygly mata bilen aňsatlyk bilen ýuwup bolýar.Tebigy mermer düzümdäki suwuklygy, ýagy ýa-da ysy siňdirmez.Onuň menek galdyrjakdygyna alada etmegiň zerurlygy ýok.

- Bizi tapmak, öndürijiniň lomaý bahasyny ýokary hilli tapmagyňyzy aňladýar.Biziň bahamyz sizi bazaryňyzda has bäsdeşlik eder.Nämä garaşýarsyňyz, şu gün bize ýüz tutuň!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Çalt Jikme-jiklikler

Görnüşi:
Ösümlik we hoşboý ysly gurallar, ot we ysly gurallar
Ösümlik we hoşboý ysly gurallaryň görnüşi:
Howalar we mör-möjekler
Material:
mermer, mermer
Şahadatnama:
LFGB, Sgs, LFGB, BS6748, SEDEX, BSCI, ISO9001, ISO45001
Aýratynlyk:
Durnukly
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
VSTONE
Model belgisi:
85014
Faceüzü:
Jaýlanan
Haryt ölçegi:
Dia.10.5 × 10.5cm H; Dia.12.5 × 12.5cm H.
Reňk:
Ak çal; goýy çal; ak; gara;
MOQ:
300 set
Ulanylyşy:
aşhana gap-gaçlary
Bukja:
PVC ýeň, kartoçka ýeň, reňk gutusy, goňur guty

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary:
PVC ýeňi, kartoçka ýeňi, reňk gutusy, goňur guty ýa-da müşderi tarapyndan talap edilýän beýleki gaplamalar
Port:
Szangang, Hytaýyň islendik porty

Gurşun wagty:

Mukdary (toplumlary) 1-500 501-2000 > 2000
Est.Wagt (günler) 25 35 Gepleşik geçirmek
singleimg

Jikme-jiklikler

Hdc515bd4af6a45219cd15a8dcc929f01q

Tebigy material

* Tebigy mermer, hersi özboluşly önüm.
* Bitewi, güýçli gurluş, çydamly

Hc28fc23f0523436b8dddef13d497c3a00

Amatly üweýji

* Içinde ownuk däne bar, üwemek aňsat

H586ae3fb7c8641218d8d96f981eb7366G

Antiskidiň aşagy

* Düşegiň aşagy, sürtülmäni ýokarlandyryň, has berk garşylyk.

Meňzeş stiller

H9cf52eb96f9b46b8986da444e416a452M

Şahadatnamalar

H50368bc87b5c4e29ace17f0a663dc808H

Kompaniýanyň tertibi

H6d5300a8e3c9408082c56e4feda4974fm
  • Degişli önümler