Hytaýdan ýokary hilli uly daş tebigy mermer howasy we pestle toplumy

Gysga düşündiriş:

- qualityokary hilli tebigy mermerden ýasalan çig mal we pestle toplumymyz islendik aşhana stil goşýar.Ulanylmaýan wagty islendik aşhana bilen ajaýyp birleşip biler.

- Bu hamyr we pestle toplumy, ýakymly ysly zatlary, tohumlary, ösümlikleri we hozlary üwemek üçin amatlydyr.Gözenek däl tebigy mermer daş çygly we gury maddalar üçin ajaýyp.Ulanylanda hiç hili ýag, ysly zatlar ýa-da şireler siňdirmez.

- Howa we pestel toplumynyň daşy ýalpyldawuk, içi bolsa reňklenmedik.Şonuň üçin ingredientleri has aňsat üwürip bilersiňiz.Howanyň düýbüne 4 sany EVA süýşürilmedik ýassyk dakylýar.Şonuň üçin üweýiş prosesinde minomýotdan we süýdemdirijiniň taýakdan gaçmagyndan gorkmak hökman däl.

- Arassalamak gaty aňsat.Gözenek däl, gaty mermerden ýasalan we pestle toplumlary reňkleri we ýaglary siňdirmez.Şonuň üçin suw we howa gury bilen el bilen ýuwulmagy mümkin.

- Zawodymyzdan satyn almak, beýleki bäsdeşlere garanyňda bäsdeşlik bahasyny alýandygyňyzy aňladýar.Şeýle hem, ýöriteleşdirilen reňk gutularyny, logotipleri, ululyklary we şekilleri kabul edýäris.Önümlerimiziň hemmesini onlaýn görkezip bilmeris, iň täze stiller bilen gyzyklanýan bolsaňyz, şu wagt biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň!

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Görnüşi:
Ösümlik we hoşboý ysly gurallar, ot we ysly gurallar
Ösümlik we hoşboý ysly gurallaryň görnüşi:
Howalar we mör-möjekler
Material:
Mermer, Mermer
Şahadatnama:
LFGB, Sgs, BS6748, SEDEX, BSCI, ISO9001, ISO45001
Aýratynlyk:
Durnukly
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
VSTONE
Model belgisi:
85049
Faceüzü:
Jaýlanan
Haryt ölçegi:
Dia.12.5 × 8.5 sm H.
Reňk:
Ak çal
MOQ:
300 set
Ulanylyşy:
aşhana gap-gaçlary
Bukja:
PVC ýeň, kartoçka ýeň, reňk gutusy, goňur guty
Aýratynlyk:
Ekologiýa taýdan arassa, berk, çydamly
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary
1set / goňur guty, 6sets / ctn
Port
Szangang, Hytaýyň islendik porty
Gurşun wagty:
Mukdary (toplumlary) 1 - 2000 > 2000
Est.Wagt (günler) 60 Gepleşik geçirmek
Haryt maglumatlary
Jikme-jiklikler
Tebigy material
* Tebigy mermer, hersi özboluşly önüm.
* Toplumlaýyn beden, berk gurluş, çydamly

Amatly üweýji

* Içinde inçe çyzyklar bar, üwemek aňsat

Antiskidiň aşagy

* Düşegiň aşagy, sürtülmäni ýokarlandyryň, has berk garşylyk.
Meňzeş stiller
Şahadatnamalar

  • Degişli önümler