Habarlar

 • Stone Coaster
  Iş wagty: -20anwar-26-2021

  Bizde şifer, mermer, granit, mermer we agaç böleklere bölünen, mis bilen mermer we terrazzo ýaly köp dürli ussatlar bar.Kwadrat, r ... ýaly islendik görnüşdäki ussalary öndürip bileris.Koprak oka»

 • Company Profile
  Iş wagty: -20anwar-26-2021

  1995-nji ýylda döredilen “Hebei Trade Wind Co., Ltd.” tebigy daş aşhana gap-gaçlary, öý önümleri we saçak önümleri, şeýle hem mermer, granit we şifer önümlerini ilkinji eksport edijilerden we öndürijilerden biridir.Bizde ...Koprak oka»

 • Stone mortar & pestle
  Iş wagty: -20anwar-26-2021

  Daşdan ýasalan daşyň we pesteliň umumy görnüşleri mermer we granitdir.Granit gaty gaty we salkyn, dykyzlygy gaty ýokary.Granit gaty salkyn görünýär we özüni gaty duýýar, reňki garaňky we ýeke.Esasanam dykyzlygy mermerden gaty ýokary. Şonuň üçin ol bolmaz ...Koprak oka»