Zawodda öndürilen Meksikaly “Molcajete” möwsümleýin daş howasy we aşhana üçin pestle toplumy

Gysga düşündiriş:

- 8 dýuýmlyk granit çigidimiz we pestle toplumymyz, uzak wagtlap üweýji guraldyr, gurme, aşpez öwreniji we hünärmen aşpezlere agyz suwy bilen iýmitlenýän tagamlary döretmäge kömek etmek üçin ajaýyp aşhana guralyny berýär.Bu däneli hamyr we pestle toplumy bilen, iň gowy görýän ýakymly ysly zatlary we otlary ezip, püresi we garyşdyryp bilersiňiz.

- Zyýanly plastmassa ýa-da himiki taýdan bejerilen agaçdan ýasalan agaçlar bilen deňeşdirilende, tebigy daşdan ýasalan granit minom we pestle iň oňat seçimdir, hatda aşhanaňyza nusgawy stil goşýan aýratyn bezeg bolup biler.

- Gap-gaç ýuwýan maşyna salmaň.Diňe el ýuwmagy we howany gury ulanyň, täze ýaly arassa bolar.Tebigy daşyň düzüminde hiç hili tegmil ýa-da ys bolmaz.

- Ölçegi, görnüşi, logotipleri, gaplaýyş usullary ýa-da özleşdirmek isleýän başga zatlaryňyz barada aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutuň.Kesgitlenen sargytlary kabul edýäris.Şeýle hem mugt nusgalar berýäris.Sargyt goýanyňyzdan soň, 7 günüň içinde mugt nusga bereris.Mysal tassyklanylandan soň, köpçülikleýin önümçilige dowam ederis.Biz professional zawod we köp ýyllyk eksport tejribämiz bar.Bizden bron etmek sizi aladalandyrýar.Müşderilerimiziň köpüsi yzygiderli.Täze dostlar bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Görnüşi:
Ösümlik we hoşboý ysly gurallar, ot we ysly gurallar
Ösümlik we hoşboý ysly gurallaryň görnüşi:
Howalar we mör-möjekler
Material:
Granit, Granit
Şahadatnama:
LFGB, Sgs, LFGB, BS6748, ISO9001, ISO45001
Aýratynlyk:
Durnukly
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
VSTONE
Model belgisi:
85151
Faceüzü:
Gödek ýer
Haryt ölçegi:
Dia20.5 × 10.5cm H; Dia.15x8cm H; Dia.10 × 5.5cm H
Reňk:
Çal
MOQ:
300 set
Ulanylyşy:
aşhana, restoran, sowgat
Bukja:
PVC ýeň, kartoçka ýeň, reňk gutusy, goňur guty
Zawodyň barlagy:
Sedex, BSCI
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary
PVC ýeň, kartoçka ýeň, reňk gutusy, goňur guty
Port
Szangang, Hytaýyň islendik porty
Gurşun wagty:
Mukdary (toplumlary) 1 - 500 501 - 2000-nji ýyllar > 2000
Est.Wagt (günler) 25 35 Gepleşik geçirmek
Haryt maglumatlary
Jikme-jiklikler
Meňzeş stiller
Şahadatnamalar

  • Degişli önümler